Karhunkaatajan kennel
Karhunkaatajan kennel


Kennel.fi

Venäläiset villisikakokeen säännöt

Villisikakokeita voidaan järjestää ympäri vuoden. Kokeeseen saavat osallistua kaikki laikarodut, metsästysterrierit, mäyräkoirat ja saksanseisojat sekä latvian- ja liettuanajokoirat. Koirien ikä ei saa olla yli 10 v. Koirat työskentelevät kokeessa joko yksin tai pareittain. Parin voivat muodostaa saman tai eri omistajien koirat, myös eri rotuiset koirat. Koirien pistemäärät määräytyvät yksin- ja parityöskentelyssä eri perustein. Koepöytäkirjaan tulee merkitä, onko tulos saavutettu yksin vaiko parityöskentelyssä.
Kokeessa käytetään koiras- ja naaraspuolista villisikaa, ei kuitenkaan nuorempaa kuin 2 v eikä emakkoa porsaiden kera.
Koe suoritetaan aidatulla alueella, jonka maaston tulee olla vaihtelevaa: tiheää ja harvaa metsää, pensaikkoa ja avointa aluetta. Alueen pinta-alan tulee olla yli 4 ha, mutta se voi olla suurempikin jopa 10-12 ha; ei kuitenkaan alle neljää hehtaaria.
Tuomarit sijoittuvat tätä varten rakennettuun torniin. Koiranomistaja voi olla maassa koiran mukana sitä ohjaamassa ja kannustamassa. Koiranomistajan lisäksi maassa saa olla vain yksi tuomari. Ennen koetta suoritetaan laukauksensietotesti. Mikäli joku koira todetaan paukkuarkasi, sitä ei lasketa sika-alueelle. Koiralle annetaan sekä yksin että parityöskentelyssä aikaa 10 min etsiä sikaa. Jos olosuhteet ovat huonot, tuomaristo voi antaa lisäaikaa 5 min, ei kuitenkaan yhteensä yli 15 min. Koe lopetetaan, jos koira tai koirapari ei aloita työskentelyä tai ei ole löytänyt sikaa 10 minuutin tai annetun lisäajan (5 min max) kuluessa.
Kokeen aikana tuomarit arvostelevat seuraavia kohteita:
- vainu
- kuulo
- näkö
- haku
- rohkeus
- ärhäkkyys
- äänenanto
- koiran hyökkäystoiminta
- tottelevaisuus
- parin yhteistoiminta

1. Vainu
Arvostellaan koiran kykyä käyttää hyväkseen haju-, näkö- ja kuuloaistiaan, kun se etsii ja löytää siat.

2. Haku
Arvostellaan miten koira liikkuu, miten nopea, laaja ja syvä haku on.

3. Ärhäkkyys ja rohkeus
Tällä tarkoitetaan koiran työskentelyssä ilmenevää varmuutta ja aktiivisuutta sen työskennellessä eläinten ympärillä.

4. Äänenanto (haukkutyyli)
Arvostellaan haukkuäänen kantavuutta, kuuluvuutta ja voimakkuutta.

5. Sitkeys
Arvostellaan työskentelyn eheyttä, yhtäjaksoisuutta.

6. Purennat
Tarpeen vaatiessa, esim. kun isäntä lähestyy, koiran toiminnan tulee erityisesti aktivoitua, eli sen tulee hyökätä ja käydä kiinni, jotta sika voidaan ampua.

7. Ketteryys ja väistöliikkeet
Jos sika hyökkää ja käy koiran päälle, koiran tulee ketterästi väistää.

8. Tottelevaisuus
Koiran tulee isännän käskystä tulla pois.

Osasuorituksista annettavat pisteet
A. Yksintyöskentely
1. Vainu 5 pist.
2. Haku 10 pist.
3. Ärhäkkyys ja rohkeus 20 pist.
4. Äänenanto 10 pist.
5. Sitkeys 15 pist.
6. Purennat 20 pist.
7. Ketteryys ja väistöliikkeet 15 pist.
8. Tottelevaisuus 5 pist.

B. Parityöskentely
1. Vainu 0 pist.
2. Haku 5 pist.
3. Ärhäkkyys ja rohkeus 20 pist.
4. Äänenanto 10 pist.
5. Sitkeys 15 pist.
6. Purennat 20 pist.
7. Ketteryys ja väistöliikkeet 15 pist.
8. Tottelevaisuus 5 pist.
9. Yhteistyö 10 pist.

Maksimipistemäärä sekä yksilö- että parityöskentelyssä on 100 p.

Diplomeihin vaadittavat pisteet
1.Asteen diplomi 80 p
2.Asteen diplomi 70 p
3.Asteen diplomi 60 p

Lisäksi vaaditaan eri osasuorituksista seuraavat vähimmäispistemäärät:
1.Aste 2.Aste 3.Aste
Ärhäkkyys ja rohkeus 16 14 10
Sitkeys 13 11 8
Purennat 16 14 10
Ketteryys ja väistöliikkeet 13 11 8
Yhteistyö 8 8 6

Arvosteluohjeet

1. Vainu
Jotta koira voisi saada maksimipisteet (5), sen tulee käyttää kaikkia aistejaan (haju, näkö, kuulo), jotta se löytää sian/siat varmasti ja nopeasti.
Jos koira ei ole kovin varma, eli se käy samoja jälkiä toiseen kertaan, mutta löytää kuitenkin siat varmasti vähennetään 1-2 pistettä.
Jos koira ei jäljillä ollessaan osaa päättää, mihin suuntaan sika on mennyt ja se tarkastaa samoja jälkiä enemmän kuin kaksi kertaa, mutta löytää kuitenkin siat 10 minuutissa, vähennetään 3-4 pistettä.

2. Haku
Haun tulee olla nopeaa, laajaa ja syvää. Koiran tulee liikkua juosten (laukalla) ja tehdä käännökset (so. seurata jälkien mutkia) varmasti saadakseen maksimipisteet (10).
Jos haku on varma, laaja ja nopea, mutta koira liikkuu kävellen, vähennetään 2 pistettä.
Jos haku on kapea, mutta ei syvää ja liikkuminen ajoittain kävelyä sekä koira tarkistaa käännökset enemmän kuin kerran, vähennetään 4 pistettä.
Jos koira liikkuu isännän jaloissa ja ohittaa käännökset, vähennetään 6 pistettä.
Koira pystyttelee aivan isännän jaloissa eikä seuraa käännöksiä vähennetään 8 pistettä.

3. Ärhäkkyys ja rohkeus
Jos sian löydettyään käy heti kiinni, sille voidaan antaa suorituksesta maksimipisteet (20).
Jos koira käy kiinni, mutta purentoja on vain muutama, mutta siitä huolimatta sika pysyy paikallaan, vähennetään 2 pistettä.
Jos koira vain haukkuu, mutta ei uskalla purra, vähennetään 4 pistettä.
Koira ainoastaan haukkuu ja sen vuoksi sika ei pysy paikallaan, vähennetään 6 pistettä.
Koira haukkuu ärhäkkäästi, mutta ei saa pysäytetyksi sikaa. Koira ei kuitenkaan tule pois, vähennetään 7-9 pistettä.
Koira ei mene ollenkaan eläinten lähelle, mutta haukkuu ja haukku kiinnittää sian huomion, vähennetään 10 pistettä.
Koira haukkuu koko ajan kaukana (ihanne etäisyys 3-4 metriä), vähennetään 20 pistettä.

4. Äänenanto
Haukun tulee olla kestävä, voimakas ja hyvin kuluva, jotta siitä voitaisiin antaa maksimipisteet (10). Käheä haukkuääni aiheuttaa pistevähennystä.
Haukku on voimakas ja kuuluva, mutta jaksottainen, vähennetään 2 pistettä.
Äänellä ei ole kantavuutta, mutta haukku on jatkuvaa, vähennetään 4 pistettä.
Haukkuääni ei ole rodunomainen ja on jaksottainen, vähennetään 6 pistettä.
Ääni on käheä ja katkonainen, vähennetään 7 pistettä.

5. Sitkeys
Kun koira on koko ajan sian kimpussa, käy jatkuvasti päälle, sekä työskentelee koko ajan, se voi saada maksimipisteet (15).
Jos eläin pysähtyy ja koirakin pysähtyy, mutta jatkaa kuitenkin koko ajan haukkumista, vähennetään 4 pistettä.
Jos eläin pysähtyy ja koira jättää eläimen (hylkää haukun), vähennetään 6 pistettä.
Jos isäntä lähestyy sikaa ja koira hylkää sian, mutta palaa jonkin ajan kuluttua jatkamaan työskentelyä, vähennetään 7 pistettä.
Jos koira lopettaa kokonaan työskentelyn, vaikka on jo haukkunut sikaa, vähennetään 8-10 pistettä.

6. Purennat
Jos koira käy rohkeasti sian päälle ja puree sitä voimakkaasti takaa ja parityöskentelyssä toinen käy kiinni edestä ja toinen takaa, voidaan antaa maksimipisteet (20). Parityöskentelyssä koirille voidaan antaa maksimipisteet, kun toinen koira käy takaa sikaa kiinni, jos sika hyökkää toisen koiran päälle.
Koira käy rohkeasti sian päälle, mutta ei edestä eikä takaa, vaan sivulta ja yrittää käydä kiinni sian korviin, vähennetään 2 pistettä.
Koira tekee hyökkäyksiä joka puolelta sikaa ja puree sitä, vähennetään 5-6 pistettä.
Koira tekee hyökkäyksiä vain edessäpäin, vähennetään 5 pistettä.
Koira käy päälle, mutta ei pure kertaakaan, vähennetään 8-9 pistettä.
Koira haukkuu kaukaa, jos sika hyökkää, koira perääntyy ja poistuu, vähennetään 12 pistettä.

7. Ketteryys ja väistöliikkeet
Kun koira käy voimakkaasti sian päälle ja väistää ketterästi jokaista sian hyökkäystä lopettamatta työskentelyä, se voi saada maksimipisteet (15).
Jos koira hetkeksi menettää kontaktin, vähennetään 2 pistettä.
Koira väistää ketterästi sian hyökkäykset, mutta väistää liian kauas ja menettää siksi kontaktin sikaan, vähennetään 4 pistettä.
Koira ei tajua, että sika hyökkää ja saa sen vuoksi haavan sian hampaasta, Siitä huolimatta se kuitenkin jatkaa työskentelyä, vähennetään 7 pistettä.

8. Tottelevaisuus
Vaikka koira työskentelee voimakkaasti, se lopettaa ja tulee pois isännän ensimmäisestä signaalista. Maksimi 5 pistettä.
Jos koira vaatii enemmän kuin yhden käskyn, vähennetään 2 pistettä.
Jos koira ei käskystä huolimatta lopeta työskentelyä, vähennetään 4 pistettä.

Parityöskentely
Parityöskentelyssä on tärkeintä hyvä yhteistyö so. molemmat etsivät jälkiä ja yhteistoiminta sujuu hyvin. Tällöin parille voidaan antaa maksimipisteet (10).
Jos vain toinen koirista työskentelee ja toinen vain seurailee mukana, vähennetään 2 pistettä, tällöin kuitenkin edellytetään, että koira käy sikaan kiinni.
Jos toinen koira aloittaa työskentelyn, mutta toiselta menee jonkin aikaa ennen kuin se tulee mukaan, vähennetään 4 pistettä.
Jos molemmat koirat hakevat erikseen ja hyökkäävät erikseen kumpikin omasta suunnasta eivätkä pelasta toisiaan sian hyökätessä, vähennetään 5 pistettä.

 

Tämä sivusto on rakennettu Kennel.fi -kotisivujärjestelmällä.

Kaakon Nettipalvelu Oy